Om Borettslaget Løken III

 

Borettslaget Løken III har adresse Blåstjerneveien 2 - 30, Finstadjordet.

Borettslaget består av 5 blokker bygget i 1974-1975, med 143 leiligheter.

E-mail: styret@loken3.no

 

Forretningsfører er Boligbyggelaget Romerike, http://www.bori.no.

 

 

I styret for Borettslaget Løken 3 2013-2014 er:

 

Styreleder: Wigdis Bakkerud, Blåstjerneveien 12.

Sekretær: Hilde Kristiansen, Blåstjerneveien 16.

Nestleder: Ann Kristin Karstad, Blåstjerneveien 20.

Styremedlem: June Ruud, Blåstjerneveien 16.

Styremedlem: Kari Andersen, Blåstjerneveien 4.

 

Styretelefon: 90260592

Vaktmester: 90205944

 

 

 
Blokktillitsvalgte


Blåstjernevn 26-30 Sherafedin Ismajli  Blå 26
93269459 
Blåstjernevn 20-24 Ann-Kristin Karlstad  Blå 20
48183399  
Blåstjernevn 14-18 Ann Mari Stenerud Blå 16
94253764  
Blåstjernevn 8-12 Mona Ceylan Blå 8

92415248  

Blåstjernevn 2-6 Frode Søberg Blå 4

               91158752

 

 

 

 

 

Har du relevant informasjon til websidene? Send en mail til styret@loken3.no 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter for Borettslaget Løken III

 

Nyheter»

 

Grendehuset åpnet for utleie

Flere opplysninger her

 

Generalforsamling 2014

Generalforsamling Løken III borettslag

vil avholdes 7.april. Kl.19.00

 

Generalforsamling 2012

Generalforsamling Løken III borettslag vil avholdes 11. april.

 

 

Løken Felles: Parkeringstomter overført Løken Felles

Nesten 40 år etter utbyggingen er tomtene for garasjehus, rekkegarasjer og den store parkeringsplassen overført fra BORI til Løken Felles Sameie. Dette betyr at Sameiet nå er tinglyst eier for parkeingsplassenes grunn.

 

 

Generalforsamling felles 13. april 2011

Styre 2011/12:

Styreleder Kjell Nannestad, Løken III

Styremedlem Atle Jacobsen Løken II

Styremedlem Torild Stenberg Løken I

Varamedlemmer er: Gunnar Pettersen, Sonja Gansmoe, Anne Lise Petrie.

 

Vedtak om nedleggelse av grendehus ble opprettholdt mot 1 stemme.

 

Årets generalforsamling 11. april 2011

Borettslaget Løken III avholder ordinær generalforsamling 11. april 2011 i grendehuset.

Alle andelseiere skal nå ha mottatt innkallelse.

 

 

Link til balkongprosjektet Løken III

Siden for balkongprosjektet velges i flik over eller ved å velge denne linken

 

Balkongprosjektet

 

 

Informasjon fra BORI om kontigent for medeiere

 

Link til dokumentet

 


Beboerinformasjon Julen 2010

 

Beboerinformasjon julen 2010

 

 

 

Informasjonshefte

 

Informasjonsheftet inneholder informasjon, vedtekter og husordensregler.

 

Link til informasjonsheftet

 

 

Kjøkkenvifte

Dagbladet har  har en artikkel om kjøkkenvifte.

 

Kjøkkenvifte

 

 

Formueskatt og og boligtakst

 

Vg har en artikkel som redegjør for de nye ligningstakstene for boliger og skatt.

 

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10020780 

 

 

Bilde fra Blåstjerneveien 2-8

Borettslaget Løken III